Pil til høyre ikonVis alle arrangement

Latent City - Invisible Fields #1

BEK - Bergen senter for elektronisk kunst
Kategorier:
  • Kultur
  • Kunnskap

Velkommen Latent City - Invisible Fields #1, et dagsprogram som knytter an til tematikker i utstillingen Den latente byen, og bringer de i dialog gjennom performancer, samtaler, presentasjoner og mer. Programmet vil bli presentert via zoom og vil ikke strømmes. Vennligst registrer deg her for å bli med. https://forms.gle/EGQcQE7wUZ4xYhMj8


Program:

Thure Erik Lund, opplesning

Maren Dagny Juell og Thure Erik Lund i samtale med Magnhild Øen Nordahl

Meus Caros Amigos – part II, Nayara Leite, performance

Firebird, Parsa Shomali/Teresa Prati/Anders Hannevold/Juan Qin, konsert/performance

Hertzian Field #2, Stelios Manousakis, performance/opptak

Anders Rubing, kortforelesning

VUMA Projects, presentasjon

Maria Rusinovskaya i samtale med Anders Rubing og VUMA Projects: Christa Mako Teigen, Sheila Feruzi Kassim og Majenneh Dukuly

Edgelands, Trond Lossius, multikanals lydverk


Latent City - Invisible Fields #1 begynner med å ta for seg de ofte usynlige lagene av teknologi som er fysisk tilstede i våre byer. Teknologien registrerer våre kropper, men er ikke synlig for det blotte øyet. Stelios Manousaki’s performance Hertzian Field #2 tar i bruk utvidet virkelighet (augmented reality), lyd og bevegelse i en omsluttende performance. Den produserer lyd ved å analysere kroppens innblanding i trådløse nettverk. Det trådløse sansesystemet er koblet til en lyd-feedback som omslutter publikum og skaper en situasjon der kropp, rom, bevegelse, lyd og trådløse bølger er sammenfiltret i en kvanteomfavnelse.

Videre aspekter ved teknologiens betydning i våre liv og hvordan vi lever sammen undersøkes i Thure Erik Lunds tekst Kunstige forvandlinger, der han tenker rundt relasjonen mellom kunst, språk og teknologi. Maren Dagny Juell vil presentere sitt arbeid som er del av utstillingen Den latente byen, der hun tar for seg hvordan smarttelefonen har blitt en forlengelse av våre kropper og hvordan dette påvirker kommunikasjon og følelser. Juell og Lund deltar også i en samtale ledet av Magnhild Øen Nordahl, billedkunstner og PhD kandidat ved KMD, UiB, som arbeider med møtepunkter mellom teknologi og kunst.

Firebird er et multimedieprosjekt som inkluderer live performance, lyd og bilde. Alt i prosjektet er laget av papir, og i forestillingen blir forskjellige kvaliteter, muligheter og grenser for dette materialet undersøkt. Firebird er laget av Juan Qin, Teresa Prati, Parsa Shomali og Anders Hannevold, og sistnevnte vil spille stykket live på Bergen Kjøtt.

I dagens andre halvdel vil vi nærme oss usynlighet når det kommer til sosiale og politiske aspekter: Hva er maktforholdet mellom usynlighet og synlighet? VUMA Projects, representert av Sheila Feruzi Kassim, Christa Mako Teigen og Majenneh Dukuly, vil presentere deres arbeid med VUMA Soner, en app med stedsutløste lydvandringer med historier fortalt av melaninrike mennesker som bor i Bergen. Ved å bokstavelig talt sette deres merke på kartet og de offentlige plassene i Bergen sentrum, blir nye historier fortalt og kan utfordre de dominerende narrativene rundt disse stedene. Anders Rubing er invitert til å reflektere over videoprogrammet i Den latente byen ved å trekke veksler på sitt pågående forskningsarbeid ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB, der han fokuserer på migrasjon, sosial ulikhet og kjønn. I sitt arbeid undersøker han hvordan fremtidsvisjoner av det urbane er produsert av diskurser rundt sikkerhet og motstandsdyktighet. VUMA og Anders Rubing vil ha en samtale ledet av Maria Rusinovskaya, der de utdyper sine individuelle arbeider og diskuterer aspekter rundt representasjon, hvilket perspektiv som blir sett og hørt, hvordan gjeninnta steder og historier, og hvordan bevege seg fra dagens potensial til å se for seg en framtid.

Lydverket Edgelands av Trond Lossius tar utgangspunkt i feltopptak fra forsteder og urbane randsoner. Disse områdene er viktig urban infrastruktur, som boligområder og med tanke på transport og industri. Samtidig fremtrer de som banale og anonyme, tilfeldig utviklet der estetiske hensyn er forsømt. Forstedenes lydlandskap dokumenterer en antropocen tilstand og bretter ut politiske, samfunnsmessige og miljømessige forhold.

Nayara Leites performance med tittelen Meus Caros Amigos - part II, vil spres utover hele programmet denne dagen. Performancen er en fortsettelse av et prosjekt der hun ved bruk av brev starter personlige dialoger med venner i Brasil. Arbeidet tar opp politiske spørsmål, som valgseieren til den selverklærte homofoben Jair Bolsonaro, trusler om vold mot LGBTQ+ samfunn og underliggende uro i det brasilianske samfunnet. Tanker om den politiske realiteten en blandet med dagliglivets frustrasjoner, spørsmål knyttet til livsvalg og hvordan forstå de andre menneskene som bor i ditt land sine valg, og hvordan finne håp og komme sammen.


Latent City - Invisible Fields #2 vil skje 29. november, og vil strømmes. Vennligst se bek.no for mer informasjon om Den latente byen, og for å se den digitale utstillingen.

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: BEK - Bergen senter for elektronisk kunst