Pil til høyre ikonVis alle arrangement

AVLYST: To illuminerte lovhåndskrift fra Bergen

Middelalderklyngen / Universitetet i Bergen
Kategorier:
  • Kunnskap
Byhistorie

Illuminasjon er et spesielt og sjeldent trekk ved nordiske lovmanuskripter som forteller oss mye om middelalderens rettskultur i Norge. I dette foredraget møter vi de to eneste illuminerte norske lovmanuskriptene som er bevart fra middelalderen: Lundarbók/Codex Reenhielmianus (Mh 15, Lund, Universitetsbiblioteket) fra ca. 1305-21, og den kjente Codex Hardenbergianus (GKS 1154 fol., København, Det Kongelige Bibliotek) fra ca. 1350-60.

Begge manuskriptene gir oss spennende og veldig forskjellige innledninger til kong Magnus Lagabøtes landslov fra 1274, som regulerte liv og handel i Bergen og hele Atlanterhavsområdet på 1300-tallet og fremover.

Foredraget er en del av foredragsrekken Middelalderforum, som denne våren har temaet "Lov og rett i middelalderen" og er arrangert av forskningsprosjektet "Mellomalderlov i endring/Transformations of Medieval Law" ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Middelalderklyngen.

Alle er velkommen!

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: Middelalderklyngen / Universitetet i Bergen