Pil til høyre ikonVis alle arrangement

Utvalde saker frå bispedomstolen i Bergen på 1300-talet

Middelalderklyngen / Universitetet i Bergen
Kategorier:
  • Kunnskap
Byhistorie

Biskopen gjorde krav på domsrett i saker som gjaldt prestar og i saker som gjaldt lekfolk innan kristenretten sitt saksfelt, så som ekteskap og tiend. Kyrkja sine menn kunne følge opp botsdisiplinen med kristenrettsaker og truga ikkje sjeldan med ekskommunikasjon.

Føredraget er ein del av foredragsrekkja Middelalderforum, som denne våren har temaet "Lov og rett i mellomalderen" og er arrangert av forskingsprosjektet Mellomalderlov i endring/Transformations of Medieval Law ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Mellomalderklynga.

Alle er velkomne!

Open lecture about medieval court cases about mediaval witchcraft and other medieval curiosoties.

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: Middelalderklyngen / Universitetet i Bergen