Pil til høyre ikonVis alle arrangement

Omvisning takhager og mingling, 1912 og Damsgård restaurant

Klimafestivalen § 112 - Bergen, Damsgårdssundet velforening, Svein Boasson AS
Kategorier:
  • Verksted
  • Bevegelse
  • Kunnskap
  • Mat
Dyrk Bergen!

Det ligger mye potensiale for klimavennlige tiltak i urbant jordbruk i husets 5. fasade, nemlig taket. Det er en stor glede for oss å presentere noen av disse mulighetene i de nyopparbeidede takhagene i sameie 1912 i Damsgårdssundet.

Etter omvisning blir det mingling på den nyåpnede restauranten i samme bygg: «Damsgård», se gjerne damsgaardrestaurant.no.

1912 har ikke bare en grønn fasade – her er det lagt til rette for å holde mange grønne fingre i arbeid. Sameiet har nemlig et eget hagelag, og det dyrkes både høyt og lavt. Prosjektet er realisert av BOB / Betonmast som et av deres mange bygg med dyrke-muligheter i Damsgårdssundet. Dette kan sies å ha blitt byens grønneste bygg. Rundt husene er det ingen naturlige grønne områder - alt det grønne er bygget på tak og overflater.

Anleggsgartnermester Boasson har sammen med landskapsarkitektene i TAG gjort gode valg hva gjelder tekniske løsninger som ivaretar system for drenering og fordrøyning av overvann. Det er konstruert plantekasser som gir takene store og solide plantefelt. Noen av kassene var ferdig plantet med blant annet frukttrær, mens i flere av kassene er det beboerne selv som dyrker sin mat.

Prosjektet 1912 består av to takhager i 9. etasje og en hage er bygget i tilknytning til Townhouse i 4. etasje. I tillegg er det etablert grønne områder langs offentlig gangtrasé gjennom 1912.

Dette arrangementet arrangeres i samarbeid med Damsgårdsundet Velforening, 1912 sameie og VA-yngre.

Oppmøte er i Damsgårdsveien 62, utenfor Kiwi-butikken. Vel møtt!

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: Klimafestivalen § 112 - Bergen, Damsgårdssundet velforening, Svein Boasson AS