Pil til høyre ikonVis alle arrangement

Draumkvedet

Storetveit menighet
Kategorier:
  • Kultur

DRAUMKVEDET er vårt eneste visjonsdikt og omtaler en drømmereise til det hinsidige. Man vet ingenting om hvem som har skrevet Draumkvedet, men i 1890-årene satte Moltke Moe bruddstykker fra ulike kilder sammen til en utgave på 52 vers. Diktet forteller om Olav Åsteson som legger seg ned på julekvelden og faller i dyp søvn. På trettende dag jul våkner han samtidig som folk er på vei til kirke. Mens han sover har han sett livet etter døden, hvordan synder blir straffet og fått et glimt av Paradis. Olav rir derfor til kirken for å fortelle om det han har sett. Etter gammel tro måtte sjelen gjøre en lang reise etter døden. Olav Åsteson gjorde denne reisen i levende live.

Mer info på www.kirken.no/storetveit eller Facebook (Storetveit kirke)

"Draumkvedet" ("The Dream Poem") is a Norwegian visionary poem, probably dated from the late medieval age. It is one of the best known medieval ballads in Norway.

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: Storetveit menighet