Pil til høyre ikonVis alle arrangement

UTC - Underwater Technology Conference

UTF - Underwater Technology Foundation
Kategorier:
  • Kunnskap
Havbyen Bergen

UTC arrangeres av UTF og GCE Ocean Technology, og er den fremste lnternasjonale arenaen for presentasjon av subseateknologi. Konferansen tiltrekker seg 600 ledere og teknologer fra de største operatør- og leverandørselskapene i den globale subsea industrien. Samtidig er UTC en svært viktig arena for de mindre teknologileverandørene, både lokalt og nasjonalt. Ny teknologi presenteres og diskuteres, og viktigere enn noensinne er fokuset på standardisering og samarbeid for å sikre trygg utvinning og varig verdiskapning.

Konferansen I 2020 har fått tittelen Subsea - Enabling Smarter Solutions. Konferansen omfatter tema knyttet til undervannsteknologi for alternative og fornybare energiformer. Teknologisk "cross-over" mot havrommet og alle dets ressurser er tema som ligger subseaindustrien nær.

Det blir også en utstilling i Grieghallen 17. januar (10.30-16.00) og 18. januar (09.00-14.30). Utstillingen er gratis og åpen for alle!

Har du spørsmål, ta kontakt med arrangøren på sidene deres: UTF - Underwater Technology Foundation