Pil til høyre ikonVis alle arrangement

NYE DATOER KOMMER: Vi dyrker nytte- og kulturplanter i byparken

Introduksjonssenteret for flyktninger og ALF as
Kategorier:
  • Kultur
  • Verksted
  • Kunnskap
  • Mat
Dyrk Bergen!

En gruppe innbyggere med flyktningebakgrunn kurses i urbant landbruk, og vil dele sin kunnskap med det bergenske publikum.


I byparken vil det i løpet av våren settes ut plantekasser i området ved Olav Kyrres statuen, i front av Bergen hovedbibliotek. Her kan du følge med på utplanting av ulike vekster. Det vil gis spesiell oppmerksomhet til planter som er vanlige i kursdeltakerens hjemland. Noen av disse vekstene har vi felles, ved at de har funnet veien hit, slått rot og trives godt i det bergenske klima.

Tema for plantekassene vil være: plantenes vektsvilkår, samplanting, planter for nytteinnsekter som homler og bier, planter til grønngjødsel, spiselige blomster med mere.


Kom og lær mer om planter, og bli kjent med vekster som er vanlige i Syria, i Kongo, i Eritrea, i Uganda og i Sudan.


Deltakerne går i introduksjonsprogram eller annen kvalifisering i regi av Introduksjonssenteret for flyktninger og kurset er i samarbeid med ALF as.
Utplanting starter i mars og ferdigstilles siste uken i april.

Har du spørsmål, ta kontakt med arrangøren på sidene deres: Introduksjonssenteret for flyktninger og ALF as