Pil til høyre ikonVis alle arrangement

Leidangen - vårt første organiserte sjøforsvar

Bymuseet i Bergen
Kategorier:
  • Kultur
Byhistorie

Velkommen til Fortellinger fra Festningen onsdag 4. mars 2020 kl. 19 i Musikkbygget på Koengen.

Leidangen, vårt første organiserte sjøforsvar ved forfatter og historiker Bjørn Terjesen

«Leidangordningen ble fast organisert under kong Håkon den gode rundt år 955. I kongesagaene fra Harald Hårfagre til Magnus Lagabøte er det slående i hvor stor grad alle krigene og skipene er nerven i historien om den norske Rikssamlingen.

Det er en sammenhengende fortelling om skip og båter, om ombygging og stolthet, men også om krig og lidelser.

Fra det første slaget ved Hafrsfjord i 872, til det siste ved Largs i Skottland i 1263, er det krigsskipene, transportfartøyene og befolkningens verneplikt som danner fundamentet for de norske militærmakten. Leidangen ble utrustet både til innbyrdesstrid og i kriger utenfor «landsdelen».

I høymiddelalderen var Bergen som kongssete sentral i utviklingen av institusjonen. Det var også her det siste slaget med langskip ble utkjempet i 1429.

Foredraget holdes i Musikkbygget på Koengen, varighet 45 - 60 min.

Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps.

Gratis adgang

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: Bymuseet i Bergen