Pil til høyre ikonVis alle arrangement

Aarebrotforelesningen

Universitetet i Bergen
Kategorier:
  • Kultur
  • Kunnskap

Med Berlinmurens fall i 1989 følte mange at man hadde kommet til et historisk sluttpunkt. Alle kampsakene fra Opplysningstiden var vunnet. Rettsstat og demokrati hadde blitt globale verdier, og det var bare et tidsspørsmål før de var realisert over alt. Men selv i Europa er rettsstat og demokrati i dag under press. Hvordan kunne det skje? Svaret er ny kommunikasjonsteknologi.

Hensikten med Aarebrotforelesningen er å hedre den muntlige formidlingstradisjonen som Frank Aarebrot var en sterk representant for.

Hvert år vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon. I Bergens jubileumsår er det en bonus at foreleseren blant annet er ekspert på Norges første lovbok (Magnus Lagabøtes landslov), forfattet nettopp i Bergen mellom 1274 og 1276.

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: Universitetet i Bergen