Pil til høyre ikonVis alle arrangement

VUMA Soner - Byvandring / City Walk

BEK - Bergen senter for elektronisk kunst
Kategorier:
  • Kultur
  • Bevegelse
  • Kunnskap
Gå mann, Bergen!

Møt opp utenfor Bergen bibliotek/Amalies hage kl 12.00 Ingen forberedelser er nødvendige, men ta med deg en smarttelefon og hodetelefoner (gi beskjed hvis vi skal ta med til deg).

Dette er en koronavennlig utendørds aktivitet! Ta med en venn, og få nye venner.

VUMA Soner is an app with location-triggered sound walks. Join a city walk on Saturday 28 and Sunday 29 November!

Meet up outside Bergen Library /Amalies hage at 12.00. No preparations are necessary, but bring a smartphone and a headset. (let us know if you want us to bring it for you)

This is a corona friendly outdoor activity! Bring a friend, and learn to know new friends.

*Please scroll down for English*

VUMA Soner hyller stemmene, historiene og talentene til melaninrike mennesker i Skandinavia, og er en app med omsluttende lydopplevelser laget av VUMA Projects. Denne delen av appen inneholder en samling med tanker, refleksjoner og samtaler, både fra hukommelsen og spontane, knyttet til spesifikke landemerker, bygninger eller områder i Bergen. Skaperne av disse lydopplevelsene bor i Bergen, noen snakker på norsk og noen snakker på engelsk. Lydene er tilgjengelige på spesifikke steder i Bergen sentrum gjennom en gratis app som kan lastes ned. Lydene kan kombineres til en lang vandring eller flere mindre.

Felles byvandringer

VUMA Projects holder felles byvandringer 14, 21 (utsatt), 28 og 29. november kl. 12.00. Hvis du ikke har en egen smarttelefon eller et nettbrett kan vi skaffe en til deg, send i tilfelle en e-post til contact@vuma.no.

På grunn av Covid-19-relaterte restriksjoner er deltakerantallet begrenset, vennligst send oss en e-post til contact@vuma.no i forkant for å reservere plass.

Byvandringen tar omtrent to timer inkludert pauser. Oppmøte: Bergen hovedbibliotek, ved inngang til kafeen (Amalies Hage)

Hvordan få tak i appen:

Du kan finne appen der du vanligvis finner apper til mobiltelefonen din (Google Play, App Store). Søk etter “VUMA Soner” og last ned gratis. I appen lager du din egen konto og velger den vandringen du vil ta. Lydopplevelsene er knyttet til GPS-en i din enhet og vil starte når du fysisk befinner deg på stedet for den valgte vandringen. Hvis du har dårlig dekning i noen områder, kan du laste ned vandringen på forhånd, bare sørg for å ha GPS-en (stedstjenester) påslått.

Om VUMA

Vu•ma \vumə\ substantiv

Opprinnelse: Swahili / Bantu

1: en summing eller drønning 2: en høy lyd 3: en trend; nyheter blant mange mennesker 4: en bevegelse 5: en sterk vind

VUMA Projects er et initiativ som ønsker at flere unge melaninrike mennesker i Skandinavia skal bli hørt og representert på deres egne premisser. Prosjektet ble startet i Bergen av fire mennesker med forskjellige kulturelle bakgrunner. VUMA Projects skriver, redigerer, undersøker, lager arrangementer, gir råd om mangfold og mye mer. VUMA Soner er laget av VUMA Projects, med ytterligere lydelementer og lydmastring av Tolga Balci. http://vuma.no

Tusen takk til deltakerne Lulú G. Beamont, Maritza Villegas Senneseth, Junaid Alam, Fahim Mohammed Al Zahir, Alfa Mukendi and Michael Tetteh Nartey. VUMA Soner er støttet av: Bergen Kommune, Kulturrådet og BEK/Future DiverCities.

VUMA Soner presenteres i forbindelse med utstillingsprosjektet Den latente byen / Latent City som er utviklet av BEK og presenteres fra Bergen Kjøtt 12. - 29. november.

Se https://bek.no/den-latente-byen/ for mer info!

*****

VUMA Soner – an app with location-triggered sound walks and city walks together

VUMA Soner honours the voices, stories and talent of people of colour in Scandinavia. It is an app created by VUMA Projects with geo-triggered immersive audio experiences. This chapter of the app contains a collection of thoughts, reflections, and conversations, remembered or spontaneous, tied to specific landmarks, buildings and areas in the city of Bergen. The authors are all living in Bergen, some speaking in Norwegian and some in English. The sounds can be accessed in six central locations through a free downloadable app, which can be combined into one long, or multiple small walks.

Guided walks:

VUMA Projects will host guided city walks on 14th, 21st (postponed), 28th and 29th November at 12.00. Due to Covid-19 the number of attendants are limited. Email us beforehand to reserve a spot: contact@vuma.no. If you don't have a smartphone or tablet, we can provide one for you, but please let us know via email at least one day in advance. The walk will take approximately two hours from start to finish, with breaks. Meeting place: Bergen Library by the entrance to the cafe (Amalies Hage)

How to access the app:

To find the app, go to an app store (Google Play or App Store) on your mobile device. Search for “VUMA Soner” and download it for free. Create an account and select the walk. The audio experiences are linked to GPS locations and will be triggered when you walk into the zone of your selected walk. If your signal is weak in some areas, you can download the walks onto your device beforehand. Just be sure to keep the GPS on.

About VUMA

Vu•ma \vumə\ noun

Origin: Swahili / Bantu

1: a buzz or rumble 2: a loud sound 3: a trend; news known among many people 4: a movement 5: a strong wind.

VUMA Projects is an initiative to see more young people of colour heard and represented in Scandinavia, on their own terms. It was started in Bergen, Norway by four women of multicultural backgrounds. VUMA Projects write, edit, research, run events, consult on diversity practice, and much more. VUMA Soner is made by VUMA Projects with additional sound elements and mastering by Tolga Balci. http://vuma.no

Thank you to the participants: Lulú G. Beamont, Maritza Villegas Senneseth, Junaid Alam, Fahim Mohammed Al Zahir, Alfa Mukendi and Michael Tetteh Nartey.

VUMA Soner is supported by: Bergen Kommune, Kulturrådet, and BEK/Future DiverCities.

VUMA Soner are presented as part of the exhibition project Latent City, developed by BEK and presented at Bergen Kjøtt Nov 12th-29th. Please see bek.no for more information.

VUMA Soner is presented as part of the exhibition Latent City, developed by BEK and is presented av Bergen Kjøtt 12. - 29. November.

Please see https://bek.no/en/latent-city/ for more info!

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: BEK - Bergen senter for elektronisk kunst