Pil til høyre ikonVis alle arrangement

AVLYST: Bergen International Wood Festival 2020

Bergen International Wood Festival
Kategorier:
  • Kultur
  • Verksted
  • Bevegelse
  • Kunnskap

For åttende gang samler Bergen International Wood Festival lag fra hele verden til å bygge midlertidige strukturer i tre. Bærekraft og klima er viktige aspekter ved festivalen. Framfor alt vil festivalen aktivisere byrommene og gi byen til menneskene som bor der og bruker den. Etter byggeperioden 8.-12. juni blir strukturene værende som en del av bybildet en tid framover. Dette inviterer innbyggerne til å leke, til å sitte ned og til å oppdage noe nytt.

Bergen International Wood Festival er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen v/Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Byarkitekten, Vestland fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestland. Gjennom festivalens historie er det 36 ulike nasjonaliteter som har deltatt i byggingen.

International festival for temporary experimental, wooden constructions. Focus on climate and sustainability.

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: Bergen International Wood Festival