Pil til høyre ikonVis alle arrangement

Den internasjonale migrasjonsdagen

Bergen kommune
Kategorier:
  • Kultur
  • Verksted
  • Bevegelse
  • Kunnskap
  • Mat
Nabolaget Bergen

Bystyret i Bergen har vedtatt å gi tilskudd til frivillige organisasjoner for å markere mangfoldet av migranter i Bergen på den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember.

I bystyrevedtaket beskrives tilskuddsordningen med: - Innvandring er en kilde til nye impulser og kulturell utveksling, og - økt mangfold bidrar til nytenkning, innovasjon og kreativitet.

Total ramme til fordeling i 2020 er 70 000 kr. Maksimal søknadssum er 25 000 kr.

Det kan gis støtte til arrangementer og markeringer på den internasjonale migrasjonsdagen eller noe i tilknytning til denne.

Eksempel på arrangementer det kan gis tilskudd til er:

- diskusjoner

- konserter

- arrangementer av opplysende eller faglig karakter

- digitale markeringer

Arrangementer må følge gjeldende regler for smittevern.

Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner med en folkeregistrert adresse i Bergen.

Organisasjonen må ha et organisasjonsnummer for å søke.

Søknadsfrist er 31. oktober. Skjema vil bli tilgjengelig i Tilskuddsportalen senest fire uker før søknadsfrist.

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: Bergen kommune