Pil til høyre ikonVis alle arrangement

Finn Sunniva

Bjørgvin bispedøme, Bergen domkirke menighet, Universitetsmuseet i Bergen
Kategorier:
  • Kultur
  • Bevegelse
  • Kunnskap
Gå mann, Bergen!

Vi har laga ei Sunnivaløype som passar for både familiar, ungdom og andre interesserte! Møt opp på Kristkyrkjetomta på Bergenhus festning (bak Håkonshallen) lørdag 5. september kl. 11:00. Mål på Torgutstikkaren kl. 14:00, der det blir konsert m.m. Det er aktivitetar undervegs på postane.

Bill. kr. 0/50/200 (for familiar med 2 born+). Heiter du Sunniva, går du gratis. Til sals, berre på nett: TicketCo.no

Ifølge legenda var Sunniva ei kristen irsk kongsdotter som levde på 900-talet. For å unngå ein heidensk friar, flykta ho med eit stort følgje på tre skip som dreiv utan årer og segl mot Noregs kyst. Dei landa på øya Selja og søkte tilflukt i holer.

Sta. Sunniva er vernehelgen for bergensere og Vestlandet. Ho har betydd mykje for byen vår.

Vil du vite mer? Sjekk arrangørens nettside: Bjørgvin bispedøme, Bergen domkirke menighet, Universitetsmuseet i Bergen